Hun Sacha Prem No Sagar Pan Ene Joie Sonani GagarHun Sacha Prem No Sagar Pan Ene Joie Sonani Gagar,
I Love Her Hard But Ene Joie Greencard,
E Bahu Pyari Lage Ne Mara Dil Ma Dard Jaage,
Hun Prem Karu To Kem Mitro…Ke Ene Aishwarya No Vhem.


, , , ,