Tame Dost Banso Evi Amne Kya Khabar HatiTame Dost Banso Evi Amne Kya Khabar Hati
Dosto Ma Pan Khas Chahat Banso Evi Amne Kya Khabar Hati
Sachu Kahu To Tamara Malya Pahela Zindgi
Kone Kahevay Eni Mane Pan Kya Khabar Hati..!!


, , , , , , , ,